Khu đô thị Bách Đạt 2 - Khu đô thị số 7B Điện Nam Điện Ngọc

Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
282 triệu - 2,7 tỷ

Bài viết mới nhất về dự án Khu đô thị Bách Đạt 2 - Khu đô thị số 7B Điện Nam Điện Ngọc

    Mở App