Khánh Hội 2

Số 360A Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
2,4 - 3,4 tỷ
2008

Bài viết mới nhất về dự án Khánh Hội 2

    Mở App