Hoàng Huy Grand Tower

Số 2A, 2A Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
1,2 - 1,8 tỷ
2022

Bài viết mới nhất về dự án Hoàng Huy Grand Tower

    Mở App