Mở App
Tỉnh/Thành
Quận/Huyện
Loại BDS
  Khoảng giá
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

  Có 11 Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
  Không có thông tin
  Bàn giao: 3/2020
  Đang xây dựng
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  100 - 700 m2
  Bàn giao: 3/2014
  Đã hoàn thiện
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  45, 75 m2
  Bàn giao: 3/2021
  Đang xây dựng
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  65 - 674 m2
  Bàn giao: 9/2019
  Đã hoàn thiện
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  4839 - 10831 m2
  Bàn giao: 09/2018
  Đã hoàn thiện
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
  4893 - 8569 m2
  Bàn giao: 03/2019
  Đã hoàn thiện
  Vành đai 2, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
  126 - 240 m2
  Bàn giao: 04/2016
  Đã hoàn thiện
  Số 299 Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  56 - 10445 m2
  Bàn giao: 03/2014
  Đã hoàn thiện
  Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
  203 - 530 m2
  Bàn giao: 12/2012
  Đã hoàn thiện