Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 1876 công ty bất động sản

     Vai trò: Đơn vị thiết kế 107 tin đăng 33 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 208 tin đăng 32 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 69 tin đăng 29 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, Nam Định,
     Vai trò: Đơn vị thi công 309 tin đăng 29 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ Đất
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, Bình Định,
     Vai trò: Chủ đầu tư 83 tin đăng 28 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, Bắc Ninh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 364 tin đăng 27 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Chủ đầu tư 122 tin đăng 27 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị thi công 567 tin đăng 27 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, Thanh Hóa,