Mở App
Loại hình
  Loại BDS
   Tỉnh thành
    Quận Huyện
     Lọc nâng cao
     • Lọc nâng cao
     • phường/xã
     • Đường

     Danh sách công ty

     Có 2416 công ty bất động sản

     Vai trò: Chủ đầu tư 141 tin đăng 21 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 35 tin đăng 19 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị quản lý 31 tin đăng 19 dự án
     Loại hình BDS: Căn hộ
     Vai trò: Chủ đầu tư 54 tin đăng 19 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội,
     Vai trò: Đơn vị thiết kế 141 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Chủ đầu tư 9 tin đăng 18 dự án
     Khu vực hoạt động: TP Hồ Chí Minh,
     Vai trò: Đơn vị phát triển 0 tin đăng 18 dự án