Công ty TNHH Ngọc Phong
Đường tỉnh 824, xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An
(072) 3849272, 3849315 Xây dựng - Nhà thầu xây dựng
2007
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn