Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên
Số 92A đường Bắc Sơn, Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
1993
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Xây dựng và San nền Thái Nguyên nay là Công ty TNHH đầu tư Thái Nguyên được thành lập từ năm 1993, là một trong những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng đô thị, kinh doanh bất động sản được thành lập đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng và nhà nước, được sự quan tâm của Tỉnh, Thành phố và các cơ quan đơn vị, Ban Giám đốc Công ty mạnh dạn đổi mới phương thức, lĩnh vực kinh doanh sản xuất, ổn định và mở rộng đầu tư có hiệu quả.

Công ty tập hợp đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hoá kinh doanh, làm việc trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao; kinh doanh đúng pháp luật và nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động và phát triển doanh nghiệp

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn