Công ty liên doanh Trung tâm thương mại Quốc Tế IBC
34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn