Công ty CP Xây dựng số 21
Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Quận Hà Đông, Hà Nội
http://www.vinaconex21.vn 0433516391 Xây dựng, Bất động sản
1969
Năm thành lập
17 tỷ
Vốn điều lệ
500 - 999
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Xây dựng số 21 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex. Tiền thân là đội công trình kiến trúc II thuộc ty kiến trúc Hà Tây chuyển thành Công ty xây dựng khu Nam theo Quyết định số 836/QĐ-UB ngày 07 tháng 05 năm 1969 của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây.

Từ năm 1969 Công ty đã trở thành một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập với nhiệm vụ thi công các công trình thuộc địa bàn thị xã Hà Đông và Tỉnh Hà Tây, Tỉnh Hà Sơn Bình cũ.

Năm 1992 Công ty chuyển đổi thành Công ty Xây dựng khu Nam theo quyết định số 473/QĐ-UB ngày 1/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây.

Ngày 01 tháng 10 năm 2002, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 1362/QĐ/UB v/v chuyển Công ty Xây dựng khu Nam tỉnh Hà Tây sang làm doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Ngày 11 tháng 10 năm 2002 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 1278/QĐ- BXD v/v tiếp nhận Công ty xây dựng khu Nam Hà Tây làm thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và đổi tên thành Công ty Xây dựng số 21 – Vinaconex 21.

Theo chủ trương của Chính phủ về đổi mới và phát triển doanh nghiệp, ngày 14 tháng 12 năm 2004 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 1995/QĐ-BXD v/v chuyển đổi Công ty Xây dựng số 21 thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 với mức vốn ban đầu là 5.812.500.000 đồng.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn