Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam
Số 86 - 88 Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
http://www.ctnqnam.com.vn 0510385919 Cấp thoát nước
2003
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam được chuyển đổi từ DNNN Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam theo Quyết định sô 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn