Centa Diamond Vsip Bắc Ninh

Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
2,4 - 2,9 tỷ
03/2021

Bài viết mới nhất về dự án Centa Diamond Vsip Bắc Ninh

    Mở App