Baria City Gate

Quốc lộ 51, Phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
1,2 - 2 tỷ
12/2019

Bài viết mới nhất về dự án Baria City Gate

    Mở App