Bán đất công nghiệp tại xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Bán Đất - Xã Trường Xuân, Huyện Dăk Song, Đắk Nông

So sánh

Bán đất công nghiệp tại xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

+ Cây trồng đang thu hoạch

Càfê: 100 ha

Chanh dây: 60 ha

Gất + Ớt: 50 ha

+ Giấy khai thác đá 280.000 m3/năm

+ Có nhà ở + công trình đang quản lý

+ Tổng diện tích: 895 ha

Giá bán: 75 tỉ

Thông tin liên hệ